Digital Dannelse - Endags podcastkursus

På dette kursus producerer eleverne en kort podcast med hovedemnet

digital dannelse.

Eleverne bliver introduceret for podcastformatet, samt hvilke elementer

man kan gøre brug af til formidling i podcasts. De bliver instrueret i brug

af teknisk udstyr til optagelser og redigering. Klassen bliver indelt i 3-4

grupper/redaktioner som hver producerer en podcast af 3-5 minutters

varighed.

Vi arbejder med fastlagte overemner og eleverne vælger imellem:

Mobning, Etik, Sikkerhed eller Markedsføring.

Eleverne diskuterer og debatterer i grupperne, finder eksempler fra den

virkelige verden, laver voxpops på skolen, speakes og færdigklipper

selv deres podcasts i programmet Hindenburg journalist.

Sidst på dagen lytter vi og evaluerer de færdige produktioner. Kurset

varer 6 klokketimer.

Gennem forløbet stifter eleverne således bekendtskab med podcastmediet

og laver interviews, meningsmålinger, diskussioner, speakes m.v.

Eleverne udvikler gennem forløbet en podcast og udvikler derved deres

viden og færdigheder inden for det journalistiske felt.

Eleverne får desuden gennem forløbet erfaringer med mediet, som de fx

kan anvende innovativt i forbindelse med deres projektopgave.

Desuden er det målet, at forløbet styrker eleverne i forhold til fremlæggelser,

samarbejdskompetencer m.v.

Download kursusbeskrivelse her. 

Læringsmål

Faget knytter an til medievalgfaget og det tværgående tema IT og

Medier. Faget har bl.a. følgende læringsmål:

• Kompetencemål: Eleven kan kommunikere med digitale medier i egne

og fælles produktioner.

• Færdighedsmål: Eleven kan gennemføre et produktionsforløb med

udgangspunkt i eget design.

• Vidensmål: Eleven har viden om kommunikationsforhold i designprocesser.

• Vidensmål: Eleven har viden om æstetiske formsprog og virkemidler i

multimodale medieudtryk.

• Vidensmål: Eleven har viden om medieproduktioners opbygning.

Praktisk

Podcastfabrikken sørger for redigeringsudstyr.

Der er behov for adgang til et lokale, hvor der kan laves uforstyrrede optagelser.

Det forventes, at eleverne har adgang til bærbare computere og/eller telefoner til at researche og skrive på. Printer skal stilles til rådighed.

Slutprodukt

Det tilsigtede slutprodukt er en præsentation af de producerede podcasts, hvor eleverne fortæller om deres undersøgelse, intentioner og metoder igennem produktionen.

Endagskursus 6 timers undervisning - 2550 kr inklusiv, transport og leje af udstyr.