Podcast - en kreativ måde at formidle på

Kursusbeskrivelse

Podcast er en fed måde at formidle på og er blevet ekstremt populært de seneste år.Hvorfor er podcast så populær ? Jo man kan høre en podcast når man har tid og lyst. Flere firmaer laver deres egne interne podcast til at informere medarbejdere og formidle nye tiltag, regnskaber osv. Det er en genial måde at gå i dybden med et emne og samtidig tilføre det journalistisk perspektivering ved hjælp at lyd, tone og dramaturgi. Podcast er et særdeles velegnet format til projektopgaver, temauger, medielinier osv.

Podcastkursus for 7.-10. klasse har en varighed på 12 klokketimer, der strækker sig over 4 dage. Kurset udbydes i samarbejde med Københavns Kommunes Ungdomsskole.

Vi arbejder med alle facetter af radioproduktionen, herunder journalistiske genrer, redaktionsmøder, deadlines, (presse-) etik, tilrettelæggelse, research, optageteknik, studieproduktion, lyddesign, teknik m.m.

Gennem forløbet stifter eleverne således bekendtskab med podcast-mediet og laver interviews, meningsmålinger, diskussioner, speakes m.v. Eleverne udvikler gennem forløbet en podcast og udvikler derved deres viden og færdigheder inden for det journalistiske felt.

Eleverne får desuden gennem forløbet erfaringer med mediet, som de fx kan anvende innovativt i forbindelse med deres projektopgave. Desuden er det målet, at forløbet styrker eleverne i forhold til fremlæggelser, samarbejdskompetencer m.v.

Kurset koster 5100 kr inklusiv skolebesøg, transport og leje af udstyr.

 

Eksempler på emner:

Rejser “en fortælling fra en jordomrejse”

Modekultur “tendenser hos de unge”

Hiphop “fra underground til mainstream”

Fodbold “en fortælling om det proffesionelle liv”

Uddannelse ”hvad skal man vælge, et hav af muligheder”

Kultur ”ungdomskultur i min by”

Praktisk info

 • Underviser - Vi varetager alle undervisningsopgaver i forbindelse med kurset. Det kan være en fordel at gøre det i samarbejde med klasselæreren, men det er ikke nødvendigt. Max en klasse pr. forløb.

 

 • Lokalekrav – Vi underviser som udgangspunkt I klassen. Men vi skal ha adgang til et mindre lokale (der kan låses) hvor vi kan lave optagelser. Hvis det er mulighed for det, kan det være en fordel at bruge et “projektlokale” til undervisningen.
   

 • Udstyr – Podcastfabrikken sørger for alt udstyr ifb. Podcastkurset. Dvs. Vi medbringer udstyr til redigering, optagelser og lyddesign. Vi skal dog have adgang til et lokale hvor vi kan lave optagelser uforstyrret i undervisningsforløbet. Det forventes at eleverne har adgang til bærbar computere og/eller telefoner til at researche og skrive på. Printer skal stilles til rådighed.
   

 • Skolebesøg – Op til kurset kommer vi forbi og snakker praktisk info med både lærer og elever. Vi sætter jer og eleverne i gang med forberedelser. I skal regne med en ca. dags forberedelse.
   

 • Økonomi –Kurset koster 425 pr. klokketime . Det vil sige 5100 ex. moms.
  Inklusiv skolebesøg og infomøde.
  (Skoler i Københavns Kommune)
  Fakturering sker via Københavns kommunes ungdomsskole 

Podcastkursus 4 dage

Klassebesøg – ca : 1 time.


Vi kommer ud på skolen inden kursets start og tager en snak med klasselæreren om forløbet. Eleverne bliver introduceret for podcastformatet, Vi brainstormer sammen og forberedelsesmateriale bliver udleveret.Eleverne arbejder videre med ideudvikling, fastlægger tema, laver interviewaftaler og research. Klassebesøget planlægges en uges tid inden kurset, så eleverne har tid til at få evt. interviewaftaler o.a. på plads.

D A G 1 – Redaktionsdag/optagedag: 5 timer.

 

Vi tilrettelægger podcasten i fællesskab og lægger os fast på et manuskript. Derefter deles eleverne op i forskellige arbejdsgrupper. Vi researcher, laver spørgsmål, tester udstyr og derefter laver eleverne interviews og optagelser i ”marken”.

D A G 2 - Selvstændig optagedag. (Selvvalgt)

Eleverne laver interviews, reportage, lydoptagelser, voxpops i marken. 

D A G 3 - Produktionsdag: 5 timer.

 

Eleverne arbejder i grupper med lyddesign, speaks og redigering. Vi samler alle elementer og klipper den endelige podcast sammen. Vi laver illustrationer til podcasten, lytter den igennem og evaluere projektet.

Evt. optagedag  Der kan med fordel tillægges “selvstyret” optagedag imellem de to kursusdage. Dette vil selvfølgelig betyde, at skolen varetager tilsynsforpligtigelsen som ved andre aktiviteter udenfor skolens område.
På optagedagen vil eleverne lave interviews, reportager og meningsundersøgelser på egen hånd. Alle skal i ”marken” og lave optagelser til podcasten.

Hver podcast får en længde på ca. 20-30 minutter.

 

D A G 4 - Evalueringsdag: 2 timer

Vi lytter de færdigproducerede podcasts igennem og evaluere forløbet grundigt.

Download kursusbeskrivelse for at læse om læringsmålene for dette forløb