Valgfag - Medier og podcast

I dette valgfag skal eleverne arbejde med podcast, medier og journalistisk produktion.

I faget arbejder eleverne med alle facetter af radioproduktionen, herunder journalis- tiske genrer, redaktionsmøder, deadlines, (presse-) etik, tilrettelæggelse, research, optageteknik, studieproduktion, lyddesign, teknik m.m.

Eleverne stifter bekendtskab med podcast-mediet og laver interviews, menings- målinger, diskussioner, speaks m.v. Eleverne producerer podcasts og udvikler derved deres viden og færdigheder inden for det journalistiske felt. Det er centralt i faget, at alle kommer i "marken" og laver optagelser.

Eleverne får erfaringer med mediet, som de fx kan anvende innovativt i forbindelse med deres projektopgave eller lign. Desuden er det målet, at forløbet styrker eleverne i for- hold til fremlæggelser, samarbejdskompetencer m.v.

Der vil desuden være teoretiske og analytiske elementer i undervisningen, hvor eleverne skal analyse podcasts og/eller andre medie- produktioner.

Download kursusbeskrivelse her 


Læringsmål

Faget knytter an til medievalgfaget og det tværgående tema IT og Medier. Faget har bl.a. følgende læringsmål:

• Kompetencemål: Eleven kan kommunikere med digitale medier i egne og fælles produktioner.
• Kompetencemål: Eleven kan vurdere medieproduktioner i et kulturelt perspektiv

• Færdighedsmål: Eleven kan gennemføre et produktionsforløb med udgangspunkt i eget design
• Vidensmål: Eleven har viden om kommu- nikationsforhold i designprocesser

• Vidensmål: Eleven har viden om æstetiske formsprog og virkemidler i multimodale medieudtryk.
• Færdighedsmål: Eleven kan analysere me- dieproduktioners opbygning og udtryk

• Vidensmål: Eleven har viden om mediepro- duktioners opbygning

Praktisk

Podcastfabrikken sørger for redigeringsudstyr.

Der er behov for adgang til et lokale, hvor der kan laves uforstyrrede optagelser.

Det forventes, at eleverne har adgang til bærbare computere og/eller telefoner til at researche og skrive på. Printer skal stilles til rådighed.

Slutprodukt

Det tilsigtede slutprodukt er en præsentation af de producerede podcasts, hvor eleverne fortæller om deres undersøgelse, intentioner og metoder igennem produktionen.

Valgfag 60 timers undervisning - 3 moduler - 25.500 kr inklusiv skolebesøg, transport og leje af udstyr.

Download kursusbeskrivelse for at læse om læringsmålene for dette forløb